Privacy Statement

Privacy Statement

Charming 4 U, gevestigd met de hoofdvestiging aan de Kwinkweerd 117A, 7241 CW te Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. V. Gardenier-de Graaff is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.

Contactgegevens:

Tel: 0642114957

web: https://www.charming4u.nl
mail: info@charming4u.nl 

Persoonsgegevens die Charming 4 U verwerkt

Charming 4 U verwerkt persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt van onze webwinkel of als klant onze producten ontvangt verstrekt u ons een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerkt Charming 4 U de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IBAN,
 • Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer.

Waarom vraagt Charming 4 U  persoonsgegevens?

Charming 4 U verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van facturen en betalingen
 • Leveren van producten en diensten,
 • Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,
 • Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van onze diensten,
 • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijn

Charming 4 U zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening voor eventuele garantiegevallen en zeven jaar voor de volledige jaren (belasting technisch verplicht), tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens

Charming 4 U verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • Woocommerce, voor afhandelen van boekingen en facturen,
 • Mazars Accountants, voor een correcte bedrijfsadministratie
 • KNAB, voor afhandelen van betalingen
 • Mollie, voor afhandelen van betalingen
 • Paypal, voor afhandelen van betalingen
 • Myparcel, voor de verzending van uw producten

Cookies en websitegebruik

De webdiensten van Charming 4 U gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Charming 4 U gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website een onbelemmerde werking van de website. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Charming4u.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraagt Charming 4 U om een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseert Charming 4 U  u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ook ontvangt Charming 4 U graag de gegevens die u verwijderd zou willen zien. Charming 4 U zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Charming 4 U neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@charming4u.nl

Vriendelijke groet,

Veronique Gardenier-de Graaff

Charming 4 U